CNV Loyalty - Cập nhật thay đổi của nền tảng

Tài liệu mới 2024

CNV Loyalty Update là tài liệu chính thức giúp bạn cập nhật được thông tin sớm nhất về các thay đổi, chính sách liên quan đến nền tảng CNV Loyalty.

Tài liệu được chia thành 3 nhóm nội dung:

  1. Cập nhật chính sách: Cung cấp cho bạn các thay đổi về chính sách sử dụng của nền tảng CNV Loyalty hoặc các nên tảng đối tác liên quan có ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của các bạn.

  2. Cập nhật tính năng: Cung cấp cho bạn các thay đổi về tính năng của các sản phẩm thuộc nền tảng CNV Loyalty. Thông tin được liệt kê theo ngày cập nhật để các bạn dễ theo dõi và đối chiếu.

Nền tảng CNV Loyalty luôn được cập nhật liên tục dựa trên việc bổ sung tính năng mới, cải tiến các tính năng đã có, và xử lý lỗi phát sinh; nhằm mang đến cho người dùng CNV Loyalty trải nghiệm tốt nhất về một nền tảng chăm sóc khách hàng số 1 thị trường.

Đội ngũ phát triển sản phẩm hân hạnh được mang đến giá trị cho bạn.

Last updated