[Zalo Mini App - 21/08/2023] Chia sẻ thông tin cá nhân khi truy cập Mini App

Kính gửi quý Khách hàng của CNV Loyalty,

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng thông báo quan trọng về việc cập nhật mới trên nền tảng Zalo Mini App, nhằm tuân thủ các yêu cầu của Nghị Định 13. Đây là những cập nhật quan trọng, chúng tôi khuyến nghị quý khách hàng đọc kỹ để hiểu rõ thông tin và tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Từ ngày 21/08/2023, khi người dùng truy cập vào Mini App, họ sẽ được yêu cầu bắt buộc đồng ý các điều khoản sử dụng liên quan đến việc xử lý dữ liệu. Điều này đòi hỏi quý khách hàng thực hiện các bước xin quyền từ người dùng để chia sẻ thông tin và đồng ý với điều khoản sử dụng.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và quan tâm của quý khách hàng. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng, CNV Loyalty!

Last updated