Zalo Mini App

Chuyên mục cập nhật các thay đổi về chính sách của đối tác Zalo Mini App, các thông tin trong chuyên mục này có liên quan trực tiếp đến quá trình vận hành hoặc trải nghiệm Mini App của người dùng, nên cần dược lưu ý và hiểu rõ.

Danh sách các cập nhật:

Mọi thông tin được cập nhật trực tiếp và chính thống từ Zalo, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Last updated