[Zalo Mini App - 01/03/2024] Thông báo chính sách Checkout SDK

Nhằm tối ưu trải nghiệm của người dùng và định hướng phát triển của nền tảng. Kể từ tháng 3/2024, tất cả các Mini App có phát sinh giao dịch thanh toán sẽ cần tích hợp Checkout SDK.

Timeline:

  • 01/04/2024: Mini App có phát sinh giao dịch thanh toán mà chưa triển khai tích hợp Checkout SDK sẽ không được phê duyệt phiên bản mới.

  • 01/05/2024: Mini App có phát sinh giao dịch thanh toán mà chưa triển khai tích hợp Checkout SDK sẽ không được hiển thị công khai trên Zalo (tắt search, …).

Lưu ý: Trường hợp Mini App sử dụng các hình thức thanh toán (cổng thanh toán, ví điện tử, …) chưa có trong Checkout SDK, đối tác có thể sử dụng song song cùng Checkout SDK trên Mini App. Tuy nhiên, các hình thức thanh toán đã có trong Checkout SDK sẽ bắt buộc phải sử dụng Checkout SDK.

Giới thiệu về Checkout SDK: https://mini.zalo.me/blog/gioi-thieu-checkout-sdk-v-1/

Nguồn: https://mini.zalo.me/blog/thong-bao-chinh-sach-checkout-sdk

Last updated